FEJL i lærebogen "Naturvidenskabeligt grundforløb"Side Linie, afsnit, overskrift Forkert Korrekt
18 Laboratorieeksperimenter "25goC" "25oC"
22 Første spalte "statiske" "statistiske"
49 Metode 1 "240 V" "230 V"
50 Metode 3 "240 V" "230 V"
60 2. spalte "vandamp" "vanddamp"
60 3. spalte figur ens! (figur mangler)
63 Eksempel "10 ml" "10 mL"
67 Enheden mm regn "På næste side" "Nederst på siden"
85 Eksempel: Potensfunktion Hvis tallene blot indtastes direkte fra tabel,
tages der ikke hensyn til sammenhørende enheder!

Og der sammenlignes masse (målt) med rumfang fra
matematisk formel.
Der mangler omregning via massefylden!
Tallene, som indtastes i Excel-regnearket skal
omregnes til enhederne "m" for diameter og "kg"
for massen.
Og der skal i den teoretiske formel ganges med
massefylden på π/6 for at få faktoren foran
diameteren3.