Naturvidenskabeligt Grundforløb, Helsingør GymnasiumTema: Esrum Å, Kanal og Møllegård

Placering

16 km cykelrute fra Helsingør Gymnasium til Esrum Møllegård: goo.gl/maps/ofnxT (Google Maps)
Bus 390R kører fra Helsingør Station til Esrum. Køreplan 390R (kørsel hver ½ time, turen tager 32 minutter)
Kort over området: goo.gl/maps/NZdqa

Esrum Kanal (1805-1873)

Fra bogen "Nordsjælland fra oven": www.claushagenpetersen.dk/userfiles/image/B%C3%B8ger/Nordsj%C3%A6lland%20fra%20oven/Nordsj%C3%A6llandfra%20oven%200118-119.pdf
Naturstyrelsens kort "Gribskov - Esrum Sø": www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/85E7C624-B4CA-4B58-A49F-9FAC2D31A401/0/EsrumTxt.pdf
Pramfart på Esrum Kanal: www.munkerup.net/Historie/Pramfart.htm

Esrum Møllegård

Esrum Kloster & Møllegårds hjemmeside: www.esrum.dk
Hjemmesidens indhold vedr. gymnasierelevant undervisning: www.esrum.dk/oplev/undervisning/gymnasium/
Materiale til forløbet "DEN LEVENDE Å": www.esrum.dk/files/dokumenter/uvmat/%C5gymnasiumprogram2006.pdf

Opgaver

Bestemmelse af åens tværsnitsareal og vandføring: areal.pdf
Eksempel på beregning af tværsnitsareal i programmet GeoGebra: areal.ggb