Naturvidenskabeligt Grundforløb, Helsingør GymnasiumTema: Krop og energi

NFA-hæftet
"Menneskekroppen som motor"
Wikipedia
forklaringer
Mad- og kost-
beregninger
Health Calc
beregninger
Konditionstest Målermennesket App: Instant Heart rate Instruktion om
krav til website:


1z2012nv.pdf