it-og-data.dk blev frem til november 2013 hosted som et separat website. Webmaster var Steen Toft Jørgensen (formand for Datalærerforeningen 2006-2010). Websitet vedligeholdes ikke mere, og de angivne e-mail-adresser af typen @it-og-data.dk er nedlagt.

Datalærerforeningen for Gymnasiet og HF

Datalærerforeningen arbejder på at højne videnniveauet omkring datalogi-faget, datavejledning og almen IT i de gymnasiale uddannelser.

Ny formand for Datalærerforeningen
Jacob Stenløkke Bendtsen er ny formand fra d. 9. november 2010.
Afgående formand er Steen Toft Jørgensen.

Forsøg med nyt IT-fag på C- og B-niveau

Ny foreningshjemmeside: www.it-laerer.dk
Ny hjemmeside på EMU'en: Informationsteknologi

IT-vest (samarbejdende universiteter) har taget initiativ til at støtte forsøget med det nye IT-fag: IT i gymnasiet
IT-Vest har oprettet en hjemmeside med materialer til forsøget: iftek.dk

Læreplan for Informationsteknologi C og B, samt udviklingsprojekt med styregruppe, projektledelse og 3 arbejdsgrupper: UVM.DK vedr. forsøget

Brev fra UVM udsendt til alle i den gymnasiale sektor: it-fag.pdf (2. juni 2010)
 • Informationsteknologi C-niveau eller B-niveau
 • Forsøgsperiode 2011-2014
 • Valgfag eller studieretningsfag
 • Faget tilbydes i alle gymnasiale uddannelser: stx, hf, hhx, htx
 • I stx kan faget erstatte ke, bi eller ng som naturvidenskabeligt C-niveau fag, men ikke det krævede naturvidenskabelige fag på B-niveau
 • Lærere med kompetence i datalogi eller multimedier får kompetence i faget
 • Efteruddannelse af lærere i foråret og efteråret 2011
 • Læreplaner oktober 2010, undervisningsvejledninger marts 2011

  Nyt fra pressen:
  Formanden i Version2: "Væk med datalogi: Nyt it-fag skal redde Danmarks ungdom" (8. juni 2010)
  Marin Zachariasen (institutleder, DIKU) i ComputerWorld: "Datalogi-professor: Nyt it-fag er uambitiøst" (9. juni 2010)
  Steen Lassen (UVM) i ComputerWorld: "Charmeoffensiv skal give unge it-blod på tanden" (10. juni 2010)
  Klaus Kvorning Hansen (formand, Dansk IT) i ComputerWorld: "Dansk IT: Vi er blevet hørt" (11. juni 2010)
  Brev fra 3 faglige foreninger til ministeren: "Angående indførelse af et nyt it-fag i gymnasiet" (11. juni 2010)
  Svar fra ministeren på brevet fra de faglige foreninger: "Kære faglige foreninger" (25. juni 2010)
  "Nyt it-fag i gymnasiet skal afløse datalogi" (Version 2, d. 14. februar 2011)
  "Gymnasieelever får omsider moderne it-fag og på B-niveau" ( Bizzen - IT & Business, d. 14. februar 2011)

 • Højhastighedskomiteen - og IT-kompetencer (samråd)
  Højhastighedskomiteens rapport: højhastighedskomiteen.dk (14. januar 2010).
  Dorte Tofts blogindlæg på Bizzen: "Komité sætter finger på betændt skolepolitik" (14. januar 2010).
  Formandens kommentarer: "Sammenhæng i politik" politik.pdf (14. januar 2010).
  Interview med Version2: "Redningsplan for gymnasie-it: For lidt og for sent" (18. januar 2010).
  Dorte Tofts blogindlæg på Bizzen: "Politikere drøfter om IT skal tages alvorligt i skolesystemet" (25. maj 2010).
  Samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg:
  Folketingets Uddannelsesudvalg: Samråd om styrkelse af it-kompetencer gennem uddannelsessystemet (25. maj 2010 kl. 15.00)
  Formandens henvendelse til Uddannelsesudvalget: samraad.pdf (24. maj 2010).
  Henvendelsen ligger nu som officielt bilag: www.ft.dk/samling/20091/almdel/UDU/bilag/229/index.htm (26. maj 2010).
  Samrådet blev sendt som net-TV d. 25. maj kl. 22.00: www.ft.dk/Aktuelt/FolketingetLive/Video1.aspx (49 min. - kan ikke ses on-demand)
  Lydoptagelse fra Samråd: download.ft.dk/lydfiler/samr2009/UDU250510.mp2 (55 min. - heraf 4:13 min. tomgang i starten, ministerens tale starter ved 5:50 min og slutter ved 17:57 min, Antorinis omtale af Datalærerforeningens henvendelse er lige efter ministerens tale - MP2-filen kan altid downloades)
  Ministerens samrådssvar: www.uvm.dk/Uddannelse/Gymnasiale... (1. juni 2010)
  Ministerens svar på Datalærerforeningens henvendelse til samrådet: svar-udu.pdf (2. juni 2010).

  IT på universiteterne
  Videnskabsministeren: "Gennemslagspapir skal være fortid" (18. maj 2010)
  Videnskabsministeriet (UBST): "En mere ambitiøs anvendelse af it på universiteterne" (18. maj 2010)
  Formandens udtalelse (Version2.dk): "Lærer: Ministers vision om digitale eksaminer ..." (19. maj 2010)

  Elektronisk opgaveretning
  Artikel i Gymnasieskolen: "Lectio & UVM: Work smarter - not harder" (nr. 5, 2010)
  Formandens fremsendte artikel: lectio.pdf
  Lectios svar i Gymnasieskolen: "It i undervisningen" (nr. 6/2010)
  Indlæg fra Midtfyns Gymnasium i Gymnasieskolen: "Vi retter da alt elektronisk!" (nr. 6/2010)
  Den ønskede smarte facilitet er implementeret af Lectio omkring påsken i 2010.

  Evaluering af manglende IT i pædagogikum
  Debatindlæg i Gymnasieskolen: "Evaluering af det nye pædagogikum mht. it" (nr. 4, 2010)
  Formandens fremsendte artikel: it-paed.pdf
  Dokumentation af manglende IT i pædagogikum: paed-it.pdf

  IT i gymnasiet
  Interview med formanden i Systimes Magasin: "En IT-vejleder på hvert gymnasium" (oktober/november 2009).
  Klaus Kvorning Hansen, formand for Dansk IT, har en artikel i Systimes Magasin: "Vi taber kampen om teknologien" (oktober/november 2009).

  Almen IT &: datalogi i gymnasiet
  Henvendelse d. 7/9-2009 til Undervisningsministeriet vedr. Almen IT og forsøg med datalogi B: uvm-brev.pdf - NB: UVM har d. 10/9-2009 afvist begge ønsker!
  Interview med Version2 d. 11. september 2009: "Datalogi-lærere får kold skulder: Vil ikke genoplive døende fag"

  Gæsteblogning om IT
  Formanden var i 3 uger i juni 2009 gæsteblogger for Dorte Toft på Business.dk (Dorte Toft afslørede Stein Bagger & IT-Factory).
  Formanden bloggede om "gymnasiet og IT". Læs   1. blog   2. blog   3. blog   4. blog
  Interview med Version2 d. 11. august 2009: "Datalogi i gymnasiet er ved at uddø"

  Studenter i verdensklasse - uden kendskab til IT
  Gymnasieskolen: Studenter i verdensklasse – uden kendskab til it (blad nr. 2/2009 fra 29. januar 2009)
  Formandens fremsendte artikel: it-i-gym.pdf (januar 2009)
  Politiken: It-kurser for gymnasielærere er sløjfet (22. januar 2009)
  Dorthe Tofts blog: Politikerne hidser sig op over engelsk – hvorfor ikke over it-ukyndighed? (28. januar 2009)
  Ingen IT i ny pædagogikumsbekendtgørelse gældende fra august 2009: Se dokumentation (sammenklip)

  Datalogi-faget
  Pressemeddelelse om datalogi udsendt d. 4. marts 2008.
  Der er brug for at kæmpe løft til IT og datalogi i gymnasiet: Vedr. datalogi-faget

  Datalærerforeningen

  1. Et IT-fag på C-niveau i stx/hf.
   Rubricering af IT-faget som naturvidenskabeligt, så det kan indgå på linje med fy, ke, bi, ng i stx.
  2. Et IT-fag på B-niveau i stx/hf.
   Et B-niveau vil være en forudsætning for at faget kan indgå i en studieretning.
  3. Almen IT: Timer til undervisningsforløb i 1g med grundlæggende digitale kompetencer. Som ap og nv.
  4. IT i pædagogikum: Timer til pædagogikums-IT (oplæring af nye gymnasielærere).

  Websites

  Undervisningsmaterialer: iftek.dk

  Forening: www.it-laerer.dk

  EMU-Datalogi: www.emu.dk/gym/fag/dl/

  EMU-Informationsteknologi: www.emu.dk/gym/fag/if/

  Bestyrelsen for Datalærerforeningen (2009-2010)

  Nyhedsbreve fra Datalærerforeningen

  Medlemsstatistik 2008 - en aldrende population!

  Udmeldelser af foreningen 2005-2008

  Webmaster Steen Toft Jørgensen
  E-mail:


  IT-uddannelser for unge

  Overblik: futurepeople.dk

  Kampagne: choosedifferent.com


  IT-organisationer

  IT-Branchen: itb.dk

  ITEK: itek.di.dk


  UVM

  Forsøg: Informationsteknologi C og B

  Fagkonsulent Henning Agesen
  Telefon: 41 32 46 84
  E-mail: heage1@uvm.dk