it-og-data.dk blev frem til november 2013 hosted som et separat website. Webmaster var Steen Toft Jørgensen (formand for Datalærerforeningen 2006-2010). Websitet vedligeholdes ikke mere, og de angivne e-mail-adresser af typen @it-og-data.dk er nedlagt.

Datalærerforeningen for Gymnasiet og HFVedr. datalogi-faget


Datalærerforeningen er yderst bekymret for datalogi-fagets fremtid i gymnasiet og hf.

Pressemeddelelse udsendt 4. marts 2008

Presseomtale af sagen:

Business.dk: "Datalogi på katastofekurs i gymnasier og hf" (4. marts)
Comon: "Gymnasie-elever svigter datalogi" (4. marts)
ComputerWorld: "Unge siver fra data-fag - lærere stærkt bekymrede" (4. marts)
Epn.dk: Gymnasie-elever svigter datalogi (4. marts) - ikke aktiv mere
Version2: "Datalogi på vej mod undergang i gymnasiet" (4. marts)
Version2: "IT-Branchen til kamp for datalogi i gymnasierne" (4. marts)
Version2: "Afskaf datalogi i gymnasiet" (5. marts)
Business.dk "Gymnasieelever gider ikke datalogi" (5. marts)
ComputerWorld: "DF og SF klar til at give datalogi-faget et løft" (6. marts)

For at kunne dokumentere bekymringerne har foreningen forsøgt at få oplyst tal for antal hold og antal elever i datalogi.
Henvendelse til Undervisningsministeriet har resulteret i en henvisning til UNI-C Statistik & Analyse, hvortil opgaven åbenbart er udliciteret.
Henvendelse på mail til uddannelsesstatistik@uni-c.dk er ikke blevet besvaret.
Foreningen har derfor foranstaltet en elektronisk undersøgelse blandt foreningens medlemmer ultimo februar 2008.

Undersøgelsen

Resultat af undersøgelsen:
(81 skoler har deltaget,
det er ca. halvdelen af
alle relevante skoler)
 • Oversigt over antal hold i skoleårene 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009
 • Oversigt over kommentarer fra medlemmerne


 • Tidligere prognose fra juni 2007 (UNI-C Statistik & Analyse) viser også et klart fald i antal datalogi-elever (tallene er %):
  Baggrund

  Gymnasiereformen:
 • Gymnasiereformen fra 2005 har i praksis kraftigt skåret ned på elevernes valgfagsmuligheder. Det er bl.a. gået ud over datalogi.
 • Gymnasiereformen tillader kun datalogi på C-niveau (det laveste), hvor timetallet endda er kraftigt beskåret i forhold til tidligere. Et C-niveau-fag er nu kun på 75 timer. Tallet er endda sminket, idet der skal fratrækkes 10% til almen studieforberedelse (AT) og 7% til rektors pulje (diverse). Tilbage er 62 timer!
 • Med gymnasiereformen er den skriftlige diciplin (rapporter) forsvundet, idet der ikke er tildelt nogen elevtid.

  Kommunalreformen (selveje):
 • Gymnasiernes overgang til selveje ved kommunalreformen har endvidere bevirket, at mange gymnasier slet ikke tilbyder valgfaget datalogi – selv hvis de faktisk har ansat en underviser med kompetence i faget. Økonomien er presset pga. taxameter-tilskudsordningen, så grænsen for holdstørrrelsen stiger og stiger. Og der er ikke længere et amt, som regulerer tingene, så valgfag oprettes med hensyn til beskæftigelsesmuligheder og geografi.

  De videregående uddannelser:
 • Universitetsuddannelserne stiller nu krav om visse niveauer og fag for at studerende kan blive optaget på uddannelsen. Datalogi er ikke krav noget sted.

  Almen IT:
 • Almen IT er alene beskrevet i læreplanerne for de enkelte fag. Ukonkret uden nærmere krav, og slet ikke krav til timetal eller underviserens kompetence. Det sikrer på ingen måde eleverne relevante IT-kompetencer. IT-kompetencer er lige så vigtigt som at kunne læse, skrive, tale, regne.
 • Det er forkert at tro, at elever besidder relevante IT-kompetencer! Det normale hos gymnasieelever er IT-kompetencer, som er centreret indenfor underholdningsdelen af IT (spilafvikling, Messenger, YouTube-filmvisning, musikdownload mm.).


  Samfundsmæssig betydning

 • IT-jobmarkedet mangler i høj grad arbejdskraft, især højtuddannede indenfor IT og datalogi. Så ovenstående fakta må give anledning til stor bekymring blandt politikere og interesseorganisationer som Dansk Industri/ITEK og IT-Branchen, og blandt universiteternes datalogiske institutter.
 • IT har en afgørende betydning i det højteknologiske samfund, som Danmark arbejder hårdt hen imod, bl.a. i forbindelse med Globaliseringsrådets tanker.
 • Studerende indenfor IT-området både på gymnasier og universiteter er efterhånden sjældne. Det får stor betydning for samfundsøkonomien, især i en tid med højkonjunktur og lav arbejdsløshed.


  Forslag

 • Undervisningsministeren må iværksætte en præcis statistik, som omfatter alle skoler. Det må da være et naturligt krav til den tilsynsførende myndighed. Hvordan kan ministeriet ellers styre skolerne, og justere gymnasiereformens uheldige konsekvenser?

 • Datalogi tillades som B-niveau. Hvorfor skulle det ikke være tilladt, når f.eks. dans tillades på B-niveau? Det virker fuldstændig ubegribeligt for Datalærerforeningen!

 • En studieretning med datalogi B kunne støttes med kolde kontanter til skoler, som opretter faget. Sådan som det sker i dag med den klassiske studieretning (latin/græsk).

 • Almen IT må beskrives konkret med indhold, timeramme og lærerkompetencekrav.