IT-pædagogisk vejledning, Helsingør Gymnasium, 2011-2012

Pædagogiske anvendelser af Google Sites (websteder)


Websteder i Google Apps har vigtige egenskaber, som kan udnyttes pædagogisk i undervisningen:

Projekter

Anvendelser:
* Rapportering i nv (et fag, hvor der er mulighed for at eksperimentere).
* Kronologi-forløb i dansk-historie.
* Undervisningsforløb i et fag, hvor eleverne efter tur skal bidrage med skabelsen af vidensamlingen.
* Projekt-samarbejde mellem 2 klasser på 2 skoler.
* Internationalt samarbejde mellem klasser i forskellige lande.

Arbejdsmetoder:
* Vidensamlingen kan løbende opdatering.
* Arbejde på bærbare PC'er på skolen.
* Virtuelt arbejde, hvor eleverne sidder hjemme, og skal bidrage til et emne.
* Små videoer kan optages på mobiltelefonen/digitalkamera og uploades til YouTube, og indlejres på hjemmesiden.
* Deltagerne kan selv indstille sproget i redigeringsmenuerne - det gør internationalt arbejde lettere.

Features:
* Websitet kan automatisk justere sig til visning på smartphone (mobiltelefon).

Overvej nøje deling:
* Dels pga. ophavsret/copyright (elever hugger på livet løs fra nettet, så websites skal nok ikke være offentligt).
* Dels fordi uvedkommende kan slette på websitet, hvis alle får rettigheder til at redigere.