Skærmvideoer (via ScreenToaster)


Skærmvideoer er velegnet til instruktion i, hvordan man gør visse matematiske ting i de programmer, der anvendes i undervisningen.

www.screentoaster.com

Vejledning til arbejdsmetode i ScreenToaster: screen.pdf

Anvendt i 2x MA 2010/2011 i opgavesæt nr. 7: opgave07.pdf .
Se elevernes besvarelser:   Maple   Graph   Geogebra

Nedenfor ses ekesempler, som læreren har lavet.

Maple

Tangentligningen
Installation af pakker


Graph

f'(x)=0 og vandret tangent

GeoGebra

Trekant: vinkler og areal