Matematik3g MA2 2017/18

3x MA 2017/18


2u Ma 2016/17

2x MA 2016/17

3x MA 2016/17


1u Ma 2015/16

1x MA 2015/16

2x MA 2015/16


1d ma 2014/15

1x MA 2014/15

3g MA 2014/15


1a ma 2013/14

2z Ma 2013/14


1z Ma 2012/13

3g MA1 2012/13


2z Ma 2011/12

3x MA 2011/12


1z Ma 2010/11

2x MA 2010/11


1x MA 2009/10

3g MA 2009/10


2v Ma 2008/09

3y MA 2008/09


1v Ma 2007/08

2y MA 2007/08


1y MA 2006/07


2 MAT/1 2003/04

Matematik hjælp og selvhjælp

www.webmatlive.dk/ med online lektiehjælp

www.webmatematik.dk med online lektiehjælp
Formler, eksempler, beviser osv. til alle 3 niveauer: C, B, A. Fint opdelt efter emne.
Erstatter formelsamling!


matlet.dk
En online matematikbog på gymnasieniveau.Matematisk uddannelse giver 30% mere i løn

Kommission: Matematik på eksamensbeviset giver god løn

Matematik B bliver minimumskrav på Niels Brock

Regering: optagelseskrav og obligatorisk matematik B

Månedens Opgave (for elever)

Opgavehjørnet (for lærere & forskere)

Større matematik-projekter

  Bézier kurver

  CT-scanning: Radon-tranformeret og sinogrammer

  Coronavirus og epidemimodeller 2020-2021 (COVID-19)

  Eksamensopgaver: fejl og uhensigtsmæssigheder
  (fra STX-eksamen 2010-2017)

  3D-print, 3D-geometri & 3D-arkitektur
  Vektorregning, matrixregning, STL-filformat, Maple og 3D Builder

  Plus Codes i Google Maps
  En ny metode til at definere et sted på jordkloden.

  Sandsynligheder i EuroJackpot
  jackpot.mw eller jackpot.pdf

  Sinclair koefficient og Sinclair total
  Sammenligning af vægtløftere fra forskellige vægtklasser

  Poker
  beregning af sandsynligheden for kendte pokerhænder.

  Genteknologi
  sekventering (fra DNA til RNA og videre til codon).

  Summer til arealbestemmelse. Numerisk integration
  summer.mw eller summer.pdf

  Skæring mellem graferne for ax og x (LambertW-funktionen indgår i løsningen)
  lambertw.mw eller lambertw.pdf  Modeller for alkohol-nedbrydning i kroppen
  AT-forløb i 1g studieretning BT, MA, Fy (matematik-delen)  Elasticitets begrebet i økonomi
  projektopgave 3g A-niveau  Fiskerimodeller og Bernoullis differentialligning
  analytisk løsningsmetode til differentialligningen
  - men store vanskeligheder med definitionsmængden


  Numerisk løsning af differentialligninger
  autokatalytisk proces i kemi (oscillerende reaktion)
  rovdyr-byttedyr (Lotka-Volterra differentialligningssystem)
  SIR-modellen for epidemier
  Reaktionshastighed i kemiske reaktioner
  anvendelser af differentialligninger


  Radioaktivt henfald
  modeller for henfaldskæde

  Scoring i multiple choice opgaver
  beregninger på formel
  Logistisk vækst med og uden høst
  projektopgave matematik A
  Genetik & Hardy-Weinberg-ligevægt
  studieretningssamarbejde biologi A og matematik B
  Lineær regression

  Rubiks terning
 (typer, løsning, videoer, indkøb)

  Transport-model (rejsetider, Braess's paradoks)
  projekt matematik B- eller A-niveau

  Om GeoGebra og Maple (web, download, tablet, app, GeoGebraTube)

  Muligheder i GeoGebra

  Lorenz-diagrammer og beregning af Gini-koefficienten
  samfundfag, erhvervsøkonomi

  Landmåling (triangulering)
  projekt 1g eller C-niveau

  Inertimomenter (anvendelse af integralregning)
  projekt 3g A-niveau

  Enzym-kinetik, reaktionshastighed og differentialligninger
  3g matematik A-niveau projektsamarbejde med biotek

  Historiske regnetekniske hjælpemidler
  (abacus, regnestok, comptometer, curta, pinwheel, lommeregnere, DASK, GIER)
  projekt 1g eller 2g, matematik C- eller B-niveau

  Brydningsloven, spejlingsloven, minimalafstande & sæbehinder/bobler
  (Burning Tent Problem, Steiners 3-punkts problem, Fermat-punkt i trekant, Sylvester matrix)
  projekt i 1g, 2g og 3g - stigende sværhedsgrad og faglig dybde

  Valgsystemer og mandatfordeling
  (Folketingsvalg & Alabamaparadokset)
  matematik 1g eller 2g
  GRAPH materialer
  (links, undervisningsmaterialer)
  matematik 1g
  MAPLE og installation af pakker
  (tips, eksamen, download, opdatering)
  Matematik-apps til android smartphone
  (gratis apps)

  Videoer i matematik
  (YouTube, universiteter, sites)


  • Moshpits ('bølger' ved koncerter)

  • MATHIVATION (svensk projekt)

  • Foredrag ved Uddannelsesforum 2011 i BellaCentret

  • Foredrag ved LMFK-årsmødet 2010 i Sorø

  • Digital opgaveaflevering, -retning og -returnering

  • Skærmvideoer (instruktion i brug af programmer)

  • openclipart.org