1xMA Matematik, 2014-2015, Helsingør Gymnasium, SJ
Skriftlig
aflevering
Skriftlige
hjemmeopgaver
Formelsamling
Folkeskolen
Software Lærebøger UVM's regler
(læreplan og
vejledning)
Elev-lotto
Trigonometri
& Geometri
Trekant-løsere Funktioner Ligninger Rødder og
potenser
BMI Regressioner
Logaritmer Eksponentiel
udvikling
C-14 metoden
(datering)
Rentesregning,
opsparingsannuitet
& annuitetslån
Analytisk
geometri
(cirklen)
   
Studieretnings-
dag torsdag d.
27. januar 2015
(1x, 2x, 3x)
AT1 om "alkohol"
Matematik SJ
Biotek SW & TF
(uge 6)
Mundtlig &
skriftlig
årsprøve
       

Systimes IT-værktøjer

Kræver login - bortset fra "GENERELLE".
GENERELLE Lommeregner
Ligningsløser
Graftegner
Skæring mellem grafer
 
FUNKTION Renteformlen Eksponentiel funktion Lineær funktion
REGRESSION Lineær regression Potens regression Eksponentiel regression
STATISTIK Ugrupperede observationer Grupperede observationer Boxplot
OPTIMERING Lineær optimering    


Skriftlig aflevering:

Skriftlige opgaver (blækregning):

Trigonometri & Geometri:
Trekants-løsere:

Funktioner:

Ligninger:

Rødder og potenser:

BMI:

Regressioner:


Logaritmer:

Eksponentiel udvikling:

C-14 metoden (datering):

Rentesregning (kapitalfremskrivning, annuitetsopsparing, annuitetslån):

Analytisk geometri:

Studieretningsdag tirsdag d. 27. januar 2015 (1x, 2x, 3x):

Software:

Lærebøger:

Mundtlig & skriftlig årsprøve A-niveau:

UVM's regler for matematik stx A-niveau: