2yMA Matematik, 2007-2008, Helsingør Gymnasium, SJ
Skriftlig
aflevering
Skriftlige
hjemmeopgaver
Noter Temaer
(projektopgaver)
Links Freeware Oversigter
Åbent hus
(eksterne tilbud)
AT5 "Renæssance" Folkeskole-
besøg
Formel-
samlinger
Artikel i
LMFK-bladet
Gæstelærer
fra IMM, DTU
Skr. årsprøve


Årsprøver i matematik:

Oversigter:

Skriftlig aflevering:

Skriftlige opgaver (blækregning):

Noter:

Temaer (projektopgaver):

Links:

Freeware:

Åbent hus (eksterne tilbud):
Folkeskolebesøg:
Tirsdag d. 4/12 og torsdag d. 6/12-2007 får 2y besøg af folkeskoleelever.
Opgaven, som gymnasieleverne løser sammen med folkeskoleeleverne: mat-tech.pdf (3 sider, 51 kB)
Handler om: TI-89 lommeregneren, Graph freeware til PC, Internet med java-applet.