1zMa Matematik, 2012-2013, Helsingør Gymnasium, SJHusk: kortlink.dk/b8gd


Skriftlig
aflevering
Skriftlige
hjemmeopgaver
Trigonometri
& geometri
Pythagoras'
sætning
Triangulering
(landmåling)
Elev-lotto
Variabel-
sammenhænge
Vækst &
regression
Grafer Polynomier,
2. grads ligninger &
Det gyldne snit
Deskriptiv
statistik
Beviser
Formelsamling
Folkeskolen
Software Lærebøger UVM's regler
(læreplan og
vejledning)
AT1
Argumentation
& logik
Mundtlig
årsprøve


Skriftlig aflevering:

Skriftlige opgaver (blækregning):

Trigonometri & geometri:

Variabelsammenhænge:

Vækst & regression:

Grafer:

Polynomier & Det gyldne snit:

Deskriptiv statistik:

Beviser i matematik:

AT1: argumentation & logik (dansk + matematik)
(ekstra materiale.)

Mundtlig årsprøve:

Software:

Lærebøger:

UVM's regler for matematik stx B-niveau: