Helsingør Gymnasium, SJ


Fiskerimodeller og Bernoullis differentialligningEmnet er velegnet til gruppeprojekt i 3g matematik A.
Et formål er at gøre elever klar til videregående uddannelser.

Emnet gennemgår den analytiske løsning af en differentialligning af Bernoulli-typen.
Og anvender den til at løse en fiskerimodel (populations dynamik).