3xMA Matematik, 2011-2012, Helsingør Gymnasium, SJHusk: kortlink.dk/97wm

Skriftlig
aflevering
Skriftlige
hjemmeopgaver
Integraler Projekt
Inertimoment
Differential-
ligninger
& modeller
Projekt
Enzymkinetik
Boksplot Vektorer
Software Lærebøger UVM's regler SRP Elev-lotto Åbent hus
arrangementer
Mundtlig eksamen  


Skriftlig aflevering:

Skriftlige opgaver (blækregning):

Integraler:

Projekt Inertimoment:

Differentialligninger & modeller:

Projekt Enzymkinetik:

Boksplot:

Vektorer:

SRP (Studieretningsprojekt):

Åbent hus arrangementer på universiteter:

Software:

Lærebøger:

Mundtlig eksamen:

UVM's regler for matematik stx A-niveau: