Maple2017/2018 (Maple 2017)

2016/2017 (Maple 2016)

2015/2016 (Maple 2015)

2014/2015 (Maple 18)

2013/2014 (Maple 17)

2012/2013 (Maple 16)

2011/2012 (Maple 15)

Materiale om Maple (Erik Vestergaard, Haderslev Katedralskole): matematikfysik.dk/cas.html

Problemer med installation af Maple 2017

1) Kan ikke printe til PDF på MacBook:
Installation en fiktiv printer

2) Installation af Gym-pakken på Windows PC siger, at der ikke er plads nok:
Peg selv på placeringen af Maple installationen
(metoden i Maple 18 er magen til Maple 2017).

3) Kan ikke skrive i licensfilen på MacBook:
Lav en offline-aktivering
(metoden i Maple 2016 er magen til Maple 2017).

4) Man skal ikke gemme filer i Maple som Workbook (".maple" file-extension), men bare gemme som alm. Maple-fil (".MW" file-extension).
NB: Det viser sig, at man ikke kan åbne ".maple" i Maple ved dobbeltklik, men dog inde fra Maple.

Problem med PDF på MAC-computer

Hvis en MAC-computer aldrig har installeret nogen printer, så kan man ikke generere PDF-fil ud af Maple-filen!
Problemet opstod med Maple 2016.2 og findes også i Maple 2017 versionerne.

Maplesoft har ikke kunnet løse problemet.

Her er en simpel work-around: man installerer en fiktiv printer! (se vejledningen)

Advarsel imod unprotect på I, D, O og o !

Advarsel: brug aldrig unprotect på systemvariable som I, D, O, o.
Det kan give højest mærkværdige resultater med visse Maple-kald!

Her svigter unprotect('I'): advar_I.mw eller advar_I.pdf

Her svigter unprotect('O'): advar_O.mw eller advar_O.pdf

Placeringen af favorit-paletten i Maple 2016

Windows:
Åben "stifinder", dvs. f.eks. en mappe i Windows.
Indskriv i adressefeltet: %AppData%/Maple/2016/Palettes
Så ændrer Windows det (hos mig Steen) til: C:\Users\steen\AppData\Roaming\Maple\2016\Palettes
Filen "Favorites.properties" rummer indholdet af favorit-paletten!

NB: "AppData" er et skjult element i Windows, så hvis du ikke kan se mappen "AppData" i stifinderen,
så kan du ændre mappeindstillinger, så skjulte elementer vises (i svagere farve).
Hvis favorit-paletten i Maple er tom, så læg mindst 1 ikon derind. Så skaber Maple mappen "2016\Palettes".
Derefter kan man kopiere den ønskede fil ind!


MAC OS X:
Start "Finder". Vælg "Gå".
Hold "alt"-tasten nede, så dukker "Bibliotek" op!
Vælg "Bibliotek". Vælg dernæst mappen "Preferences".
Vælg mappen "Maple". Vælg dernæst mappen "2016".
I mappen "Palettes" findes filen "Favorites.properties", som rummer indholdet af favorit-paletten!

Hvis du kopierer filen "Favorites.properties" til samme sted på en anden computer, så har du de samme favoritter der.
Det kan især være interessant, hvis du anvender 2 forskellige computere, og ønsker samme favorit-palette.
Eller hvis din computer er stjålet eller smadret, så kan du får favorit-paletten til din nye computer fra en anden person.


Problemer med installation af Maple 2016

1) Opdateringen til Maple 2016.2 har givet problem på visse MAC computere.
Brugerne kan ikke printe til PDF, hvis der ikke er valgt en printer!
Afinstallere og geninstaller Maple - husk at fravælge automatisk opdatering under installationen!

2) I Maple 2016 har jeg set et problem med installation af Gym-pakken på Windows PC'er.
Installationsfilen kan finde på at pege på brugeren, ikke på programmet.
Læs vejledning til Maple 18 (magen til Maple 2016).

3) I Maple 2016 har jeg set et problem med skrivning i licensfilen på MacBooks.
Læs vejledning vedr. offline-aktivering.4) Man kan komme ud for, at Gym-pakkens røde ikoner på startsiden ikke vises,
samtidig med at man alligevel kan anvende funktionerne i Gym-Pakken.
Det er sket, fordi man har kørt en opdatering af Maple efter installation af Gym-pakken.
Løsningen er simpel: efter en Maple-opdatering skal man geninstallere Gym-pakken!

Installation af Maple på Chromebook

Chromebook er baseret på Linux. Hvis man skifter til developer-mode (uden garanti), kan Linux installeres på Chromebook.
Derefter kan Maple og GeoGebra installeres!
Følg beskrivelsen: www.digitaltrends.com/computing/install-linux-chromebook/
NB: installationsfilerne til Maple skal ændres i Linux, så de tillades at blive afviklet!

Ctrl_Alt_T i Chromebook giver et Chrome extension vindue ("crosh"). Deri skriver man "shell". Og dernæst "sudo enter-chroot startxfce4".
Så er man inde i Linux, og kan køre Maple 2015, GeoGebra 5, Chrome 48 osv.!

Eksamen med Maple

Tips vedr. eksamen, årsprøve og terminsprøve: eksamen.pdf (version: 16. maj 2017)
Du er selv ansvarlig for at din computer er i topform!

Skabelon til terminsprøve og eksamen: skabelon.pdf
Lav en skabelon hjemmefra før prøven! Åben filen på computeren før prøven går i gang.

Tips til Maple

Regning med enheder i naturvidenskab: enheder.mw eller enheder.pdf

Anvendelse af funktion på en struktur (liste, vektor, matrix): tilde.mw eller tilde.pdf

Løsning af en svær ligning med "solve" og "fsolve": solve1.mw eller solve1.pdf (opgave + eksamensopgave)
Ligningsløsning, som kan drille: solve2.mw eller solve2.pdf (eksamensopgave B-sæt 18/5-2017 opgave 9)

Maple 18 på Windows crasher og på MAC hænger ved et specielt integral (matematik A eksamensopgave 31. maj 2012):
punktum.mw eller punktum.pdf (version: 6. maj 2015)

Køb af student-licens hos Maplesoft

Teaching Concepts with Maple (mere end 100 eksempler med video og download)

Hvis du har brugt Maple på gymnasiet, og senere skal supplere til Matematik A eller B:
* Køb en studenter-licens af Maple 2017 (695 kr): https://webstore.maplesoft.com/product.aspx?id=711
* Download Gym-pakken til Maple 2017 (gratis): https://www.maplesoft.com/downloads/...

Visning af graf i spacecurve, contourplot3d og fieldplot3d

Nogle computere har problemer med at vise kurver i 3D. Man ser kun koordinatsystemet!
Der er tale om kommandoerne spacecurve, contourplot3d og fieldplot3d fra plots-pakken.
Vedr. spacecurve, contourplot3d:
Indsæt parameteren "linestyle=solid" i kommandoen!
I følge Maple Help er parameteren default - men det er ikke korrekt!
Problemet har været der i mange versioner af Maple, og er åbenbart ikke løst af Maplesoft i Maple 18.
Læs om problemet: www.mapleprimes.com/questions/201417-Spacecurve-Command-Does-Not-Work
Vedr. fieldplot3d:
Indsæt parameteren "arrows=THICK" i kommandoen!