DTU Matematik 1, software 1-holdet, 2010-2011


Matematik 1's hjemmeside: 01005.mat.dtu.dk/2010/ (e-læring med Maple integreret)     YouTube-kanal: youtube.com/user/DTUcourse01005

Interne noter

Tips og vektoranalyse-pakke

 • Praktiske tips til Maple: praktisk.mw eller praktisk.pdf

 • Pakke med vektoranalyse-rutinerne (fra Karsten Schmidt): pakke.zip (10 kB).
  Pakken rummer VektAnalyse.mla, som kopieres til lib-mappen under Maple.
  Indeholder også en fil til at teste pakken med: test-vektAnalyse.mw
  Anvendes i Maple ved at skrive "with(VektAnalyse)".

Komplekse tal (miniprojekt)

Differentialligninger

Funktioner af flere variable

Integration

 • Oversigt over kommandoer i Integrator8-pakken: int8-kom.pdf
 • Plot af et parametriserede mængder: plot.mw eller plot.pdf
  (1D-kurve i 2D, 2D-område i 2D, 1D-kurve i 3D, 2D-flade i 3D, 3D-område i 3D)
  Vist både i MATH-mode og i TEXT-mode.

Eksamensopgaver

  Supplerende beregninger, som viser grafiske illustrationer af parameterfremstillingerne, og som anvender Integrator8-pakken til alternative beregninger.
  Absolut ikke en erstatning for Karstens Schmidts håndregning, som anvender Gauss' og Stokes sætninger. Det er smartere, at bruge sætningerne!
 • Maj 2007 eksamenssættet (opgave 3.3; opgave 4.6): 2007-udv.mw eller 2007-udv.pdf
 • Maj 2008 eksamenssættet (opgave 1.1, 1.3; opgave 4.1, 4.3, 4.4, 4.5): 2008-udv.mw eller 2008-udv.pdf
 • Maj 2009 eksamenssættet (opgave 3.3, 3.4; opgave 4.2, 4.4): 2009-udv.mw eller 2009-udv.pdf
 • Maj 2010 eksamenssættet (opgave 3 og 4): 2010-udv.mw eller 2010-udv.pdf
 • Maj 2011 eksamenssættet (opgave 3; opgave 4.2, 4.3, 4.4): 2011-udv.mw eller 2011-udv.pdf

Miniprojekt (komplekse tal)

 • Complex_number

 • Conic_section (keglesnit)
 • Ellipse
 • Circle
 • Parabola

 • Analytic_function
 • Holomorphic_function
 • Conformal_map
 • Vector-valued_function
 • Logarithmic_spiral

 • Joukowsky_transform

 • Electrical_impedance
 • 3 ugers projekt (heltalsfaktorisering)

  Maple-kommandoer:
 • mod
 • gcd
 • isprime( )
 • nextprime( )
 • ifactor( )
 • numtheory[legendre]( , )

  Faktoriseringstest:
  test-fak.mw eller test-fak.pdf

 • Dixon's_factorization_method
 • Euclidean_algorithm
 • Euclid's_lemma
 • Euler's_totient_function
 • Extended_Euclidean_algorithm
 • Factor_base
 • Fermat's_little_theorem
 • Greatest_common_divisor
 • Integer_factorization
 • Jacobi_symbol
 • Legendre_symbol
 • Modular_multiplicative_inverse
 • Modulo_operation
 • Number_theory
 • Prime_number
 • Public-key_cryptography
 • RSA (kryptering hvor n = p·q)
 • Primitive_root_modulo_n
 • Quadratic_residue
 • Quadratic_sieve
 • Smooth_number

 • Prime Numbers
 • PrimeFactorization
 • Dixon's Factorization Method
 • EuclidsTheorems
 • Factor Base
 • LegendreSymbol
 • RSA Encryption (n = p·q)
 • QuadraticSieve
 • Temaøvelse 4 (skovbrand)

 • DTU Byg: Master i Brandsikkerhed

 • Artikel fra bogen Matematiske Horisonter: "Brand!" (professor Steen Markvorsen, DTU Matematik)

 • Wildfire
 • Wildfire Modeling
 • List of Wildfire

 • Rotation matrix
 • Ellipse
 • Ellipse (geometri)
 • Eksterne links til Wikipedia

  Lineær algebra, geometri og matrixregning

 • System of linear equations
 • Matrix (mathematics)
 • Gaussian elimination
 • Gauss–Jordan elimination
 • Determinant
 • Vector_space
 • Linear_map
 • Symmetric_matrix
 • Cone_(geometry)
 • Eigenvalue,_eigenvector_ and_eigenspace
 • Diagonalizable_matrix
 • Jacobian_matrix
 • Hessian_matrix
 • Rotation_matrix

  Differentialligninger, differentiation, funktioner af flere variable og vektor-calculus

 • Ordinary differential equation
 • Function
 • Derivative
 • Partial_differential
 • Harmonic_function
 • Analytic_function
 • Taylor_series
 • Maxima_and_minima
 • Curve
 • Riemann_integral
 • Integration_by_parts
 • Integration_by_substitution
 • Arc_length
 • Vector_field
 • Curve_integral
 • Parametric_surface
 • Quadric (flader i 3D)
 • Surface_area
 • Solid_of_revolution
 • Pappus–Guldinus_theorem
 • Center_of_gravity
 • Vector_calculus
 • Flux
 • Nabla_operator
 • Divergence
 • Divergence_theorem
 • Gauss's_law
 • Curl (Rotation)
 • Stokes'_theorem
 • Maxwell's_equations

  Koordinatsystemer i 2D og 3D

 • Cartesian_coordinate_system
 • Polar_coordinate_system
 • Spherical_coordinates
 • Cylindrical_coordinate_ system
 • Rotation_matrix

  Hjemmeopgaver og diverse

 • Fibonacci_number
 • Recursion
 • Recurrence_relation (differens-ligning)
 • Mathematical_induction
 • Double-angle_formula (sin(2x))