Fysik 2g højniveau pakkehold, Helsingør GymnasiumKalender: www.kalender.fa.dk/hg/fysik
(timer, afleveringer, indhold)

Telefonliste for 2FYS-holdet

Bekendtgørelse     Undervisningsvejledning     Matematik-fysik-fagpakke

Projektperiode1 (uge 40 og 41): projekt1.doc

Om skriftlige opgaver, skr. eksamen & mundtlig årsprøve:
IT til skr. fysikeksamen: itskrfys.doc - fra fagkonsulenten i fysik
Noter vedr. TI-lommeregner: ti-noter.pdf - fra John Q. Christensen, Fredericia Amtsgymnasium
Noter vedr. FPro: bedste rette linie og ligningen for denne
Tips til skriflig årsprøve i fysik
Steens besvarelse af skriflig årsprøve d. 30. maj kl. 9-13: besvar.doc     (typiske fejl i besvarelser)
Mundtlig årsprøve i fysik d. 3.-4. juni 2002.

Fysikopgaver
Fysikøvelser & hold

Læst stof i lærebogen:
"Fysikkens Verden 2", kapitel 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.

Lektiehjælp
Helsingør Ungdomsskole, mandage kl. 19.00-21.30 (NB: afholdes på Helsingør Gymnasium i april måned 2002)
Uddannelseogjob.dk - lektiehjælp på nettet (tæt knyttet til Helsingør Gymnasium)

Møder:
Besøg af folkeskoleelever d. 6/12-2001
Orienteringsmøde for 1g-aspiranter d. 22/1-2002
Valgfagsorientering for 1g/2g d. 30/1-2002

Radioaktivitet:
Poisson-proces (applet)
Henfalds modeller: henfald.fpr (alm.)     henfald2.fpr (2 generationer)     henfald3.fpr (3 generationer)
Nedbremsning af γ-stråling: gamma.fpr (alm.)     gamma2.fpr (2 stoffer)
Radon i boliger

Links:
Datalyse (mange vejledninger og øvelsesforslag)
Matematik og naturvidenskab i verdensklasse
Fysiklærerforeningen
UNF (Ungdommens Naturvidenskabelige Forening)
Fysik I Perspektiv (10 hæfter om aktuel fysik)
How Stuff Works
Ingeniøren (aktuel naturvidenskab)
Illustreret Videnskab
Mega lommeregner
Mega enhedskonverter
Calc98 - gratis lommeregner med konstanter og enhedsomregninger mm.
Det periodiske system

Sommerferie-aktiviteter:
3 tilbud om sommerskoler til elever: ScienceCamp, Kopernikursus, BioTech Camp

Nye uddannelser, som starter i 2002:
Civilingeniør i design og innovation, DTU, Lyngby
Nanoteknologi, Københavns Universitet
Nanoteknologi, Århus Universitet

Projekt - Samarbejde med erhvervsliv og højere uddannelser i Frederiksborg Amt:
Gæstelærere, ekskursioner, virksomhedsbesøg etc. skal styrke elevernes interesse i
at tage en videregående uddannelse og senere job indenfor naturvidenskab og teknik.