Læst pensum (datalogi 2001/2002)ProgrammeringJavaScript


Software:
WebWriter 3.5.3 - script-editor
Easy WebWatch - addon til Explorer (se DOM)

Bøger:
"Stone's WebWriter 3", Brian Kalleshave, IDG Forlag, ISBN: 87-7843-328-2, side 50-53
(script-editor)
"Start med JavaScript 1.2", Tom Negrino & Dori Smith, IDG Forlag, ISBN: 87-7843-217-0
(variable, operatorer, løkker, funktion, rollover, billedsjov, frames, browservinduer, kontrolpanel, datoer/tid)     Læseplan

Noter:
Programmeringstips
JavaScript-sproget
Adgang til variabel

Eksempler:
Variable:     var1.htm     var2.htm     var3.htm
Funktioner:     linear.htm     bagvendt.htm
Kode-skrivning i HTML-dokument (document.write):     skriv1.htm     skriv2.htm     skriv3.htm   (anvender skriv3.js)     skriv4.htm
Formelregner via FORM:     annuitet.htm
URL-manipulation:     overpara.htm     linknavn.htm     givnavn.htm     (anvender visnavn.htm)     urlnavn.htm
Åbne vinduer, overføre parameter:     vindue1.htm     (kalder vindue2.htm)
Opdatering af 2 frames samtidigt:     frames.htm
Ændring af design via JavaScript-parametre:     baggrund.htm
Avanceret scripting-teknik:
      DOM (Document Objekt Model):     dom.htm
      let vedligeholdelse af reklame/afstemning i én fil:     www.uddannelseogjob.dk     (kalder afstem.js og reklame.js)
      indlæsning af opgavesæt, pointgivning i anden frame:     regning.htm     (download det hele: regning.zip)

Opgaver:
sæt1     sæt2     sæt3

Links:
javascript.about.com
javascript.internet.com
Developer
W3C DOM
SimplytheBest Scripts
HTMLGoodies
EchoEcho.Com

Ekstra litteratur:
"JavaScript-bogen", Michael Moncur, IDG-Forlag, ISBN: 87-7843-449-1Projekt-opgave 2: (til aflevering 10/12-2001)
projekt2.doc
Overvejelser om Projekt2
Steens løsning:     lavkode.htm