DTU Compute, Matematik 1

Eksamen

Digital eksamen: https://www.inside.dtu.dk/da/undervisning/regler/regler-for-eksamen/digital-eksamen
Særlige vilkår ved eksamen: https://www.inside.dtu.dk/da/undervisning/regler/regler-for-eksamen/saerlige-vilkaar-til-eksamen
Sygdom og eksamen: https://www.inside.dtu.dk/da/undervisning/regler/regler-for-eksamen/sygdom-ved-eksamen
Klage over eksamen (nyt fra 3/1-2023): https://www.inside.dtu.dk/da/undervisning/regler/studiemeddelelser/meddelelsevisning?id={DD1196A2-A4A8-4383-96B6-783F2193F516}


Hvis du har fulgt rådene om studiemetode på Matematik 1, så er du velforberedt til eksamen: metode.pdf
Ellers gør du det måske i forårssemesteret!

Eksamensopgaver

Eksamensopgaverne og de tilhørende løsninger findes på Matematik 1's hjemmeside (under "info").
Nedenstående er løst med det formål at vise mulige løsningsmetoder (gerne flere) og med diverse kommentarer og plots.
Det afspejler ikke det man kan nå som studerende under den pressede tid ved eksamen!

Gode råd vedr. 2-timers skriftlig eksamen (i normale tider): goderaad.pdf

Corona-specielle eksamensformer (F20, E20, F21, E21):
Gode råd vedr. skriftlig eksamen E20 (i corona tider med online-eksamen): raad-e20.pdf
Gode råd vedr. skriftlig eksamen E21 (i corona tider med online-eksamen): raad-e21.pdf
Overblik over eksaminerne F20, E20, F21, E21 mht. formater: eksamen.pdf

Efterår: december 2009-2022

Oversigt over opgavetyperne ved 2-timers skriftlig eksamen i efteråret (december 2009-2022):  e-typer.pdf   (NB: 2020 og 2021 er corona-special!)

Efterårspensum:

  Herunder er alle opgaver og alle spørgsmål besvaret i Maple - frem for håndskrift, og opgaveteksten er klippet ind, så det er lettere at læse:

 • December 2009 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): e2009all.mw eller e2009all.pdf
 • December 2010 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): e2010all.mw eller e2010all.pdf
 • December 2011 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): e2011all.mw eller e2011all.pdf
 • December 2012 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): e2012all.mw eller e2012all.pdf
 • December 2013 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): e2013all.mw eller e2013all.pdf (NB: fejl i grafen i opgave 4)
 • December 2014 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): e2014all.mw eller e2014all.pdf
 • December 2015 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): e2015all.mw eller e2015all.pdf
 • December 2016 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): e2016all.mw eller e2016all.pdf
 • December 2017 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): e2017all.mw eller e2017all.pdf
 • December 2018 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): e2018all.mw eller e2018all.pdf
 • December 2019 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): e2019all.mw eller e2019all.pdf
 • December 2020 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): e2020all.mw eller e2020all.pdf
 • December 2021 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): e2021m.mw eller e2021m.pdf (Möbius delen)
  December 2021 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): e2021e.mw eller e2021e.pdf (Essay delen)
 • December 2022 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): e2022all.mw eller e2022all.pdf (NB: fejl i polynomiet i opgave 3)

 • Alle løsninger fra efterårs eksamen 2009-2019 samt 2022 i MW- og PDF-format samlet i en zip-fil: efteraar.zip (13.7 MB)

Forår: maj 2007-2023

Oversigt over opgavetyperne ved 2-timers skriftlig eksamen i foråret (maj):  f-typer.pdf   (NB: 2020 og 2021 er corona-special!)

Forårspensum:

  Herunder findes supplerende beregninger, som viser grafiske illustrationer af parameterfremstillingerne, og som anvender Integrator8-pakken til alternative beregninger.
  Absolut ikke en erstatning for de offentligjorte løsninger med håndregning. De udnytter f.eks. Gauss' og Stokes sætninger. Det er smartere, at bruge sætningerne!

 • Maj 2007 eksamenssættet (opgave 3; opgave 4.3-4.6): f2007udv.mw eller f2007udv.pdf
 • Maj 2008 eksamenssættet (opgave 3; opgave 4.1, 4.3-4.5): f2008udv.mw eller f2008udv.pdf
 • Maj 2009 eksamenssættet (opgave 3; opgave 4): f2009udv.mw eller f2009udv.pdf
 • Maj 2010 eksamenssættet (opgave 3; opgave 4): f2010udv.mw eller f2010udv.pdf
 • Maj 2011 eksamenssættet (opgave 3; opgave 4): f2011udv.mw eller f2011udv.pdf


  Herunder er alle opgaver og alle spørgsmål besvaret i Maple:

 • Maj 2012 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): f2012all.mw eller f2012all.pdf
 • Maj 2013 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): f2013all.mw eller f2013all.pdf
 • Maj 2014 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): f2014all.mw eller f2014all.pdf
 • Maj 2015 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): f2015all.mw eller f2015all.pdf
 • Maj 2016 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): f2016all.mw eller f2016all.pdf
 • Maj 2017 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): f2017all.mw eller f2017all.pdf
 • Maj 2018 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): f2018all.mw eller f2018all.pdf
 • Maj 2019 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): f2019all.mw eller f2019all.pdf
 • Maj 2020 eksamenssættet: (ikke offentliggjort!)
 • Maj 2021 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): f2021all.mw eller f2021all.pdf (Essay delen)
 • Maj 2022 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): f2022all.mw eller f2022all.pdf
 • Maj 2023 eksamenssættet (alle opgaver og alle spørgsmål): f2023all.mw eller f2023all.pdf

 • Alle løsninger fra forårs eksamen 2012-2019 samt 2022-2023 i MW- og PDF-format samlet i en zip-fil: foraar.zip (22.5 MB)